Zaawansowane
Szukaj także w:
 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
 

Przelew konto bankowe

W przypadku trudności z zapłatą drogą elektroniczną przyjmujemy zapłatę zwykłym przelewem  Idea Bank

64 1950 0001 2006 0020 8902 0002

 
 

Papua Indonezja

Księgarnia Literacka i Rolnicza

Indianie z Papui

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowac ji jako czynniki rozwoju gospodarczego, Adam Oleksiuk

Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie I. Problematyka innowacji i jej znaczenie w rozwoju gospodarczym, II. Polemika wokół czynników warunkujących tworzenie innowacji, III. Specyfika innowacji a cykle rozwoju gospodarczego IV. Teoria klastrów w świetle tworzenia i rozwoju innowacji, V. Polityka gospodarcza a mechanizmy wspierające rozwój innowacji, VI. Problematyka innowacji w świetle wyników badań empirycznych, Zakończenie, Summary, Bibliografia Spis rysunków ... więcej

Nauczyciele szkół rolniczych na Wrmii i Mazurach (1945-1989), Alicja Daniela Kicowska
Zastosowanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowgo i stałego pola magnetycznego w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych, Mirosław Krzemieniewski, Marcin Dębowski, Marcin Zieliński
Umoralnić życie publiczne, Zdzisława Kobylińska

" Książka Zdzisławy Kobylińskiej, traktująca o najistotniejszych elementach, które czynią życie publiczne transparentnym, czystym, sprawiedliwym, sądzę, powinna spotkać się żywym zainteresowaniem w Polsce. Dla narodu polskiego powiem, doświadczonego w historii w różnoraki sposób, jak choćby poprzez rozbiory, okres hitlerowskiej okupacji, ponad pięćdziesięcioletnie bezprawne rządy totalitarnej władzy..., a więc trwający dziesiątki ... więcej

PRUSY

Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach wer. niem., Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec

Książka łączy zalety albumu, publikacji popularnonaukowej i bedekera. Zawiera 475 fotografii, 21 malarskich rekonstrukcji gotyckich zamków w formie średniowiecznych malowideł oraz mapy, plany, rysunki i panoramy starych mistrzów, dzięki którym poznajemy pejzaż dawnych Prus. Ciekawie i szczegółowo opisuje 47 warowni krzyżackich, biskupich i kapitulnych wraz z dziejami powstających wokół miast.

Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich wer. niem., Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec

Pierwszy tak szeroki katalog zachowanych pałaców i dworów z obszaru południowych dawnych Prus Wschodnich /Warmia i Mazury/, od 1945 roku leżącego w granicach Polski. Opisuje 329 rezydencji. Najciekawsze z nich przedstawione zostały w części albumowej, bogato ilustrowanej, z szerokimi opisami. Książka zawiera m,in. prawie 470 fotografii, materiały archiwalne, rzuty parterów oraz 56 specjalnie opracowanych na podstawie przedwojennych map - planów założeń zespołów ... więcej

Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647-1772, Stanisław Achremczyk

Spis treści: Wstęp I. Początek życia stanowego na ziemiach pruskich. II. Zwoływanie sejmików w Prusach Królewskich. III. Sejmiki powiatowe i wojewódzkie. IV. Uczestnicy sejmików generalnych. V. Procedura i przebieg obrad sejmiku generalnego. VI. Kryzys pruskiego życia sejmikowego i próby jego przezwyciężenia. Zakończenie Bibliografia Wykaz skrótów Indeks osób

Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, Andrzej Radzimiński

(Fragment z Wprowadzenia do książki): Przez ostatnie 25 lat moje badania naukowe koncentrowały się przede wszystkim na dziejach Kościoła i duchowieństwa w średniowiecznej Polsce oraz państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Zwykle zawierały one wątki porównawcze i odniesienia do Kościoła i duchowieństwa w Europie Zachodniej. W przypadku Kościoła w Polsce średniowiecznej moje prace prezentują przede wszystkim wyniki badań nad środowiskami kapituł ... więcej

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 8. Tereny wcielone do Rzeszy: Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny Śląsk, Magdalena Siek

W tomie 8 Archiwum Ringelbluma Czytelnik znajdzie relacje dokumentujące życie Żydów na terenach wcielonych do Rzeszy: w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencji ciechanowskiej i na Górnym Śląsku. Zawarto w nim przede wszystkim relacje uchodźców, zmuszonych do opuszczenia swoich domów w pierwszych tygodniach wojny, oraz osób objętych akcją koncentracji Żydów w większych ośrodkach na terenach należących do Rzeszy i przesiedlania ich z tych ... więcej

Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców, Leszek Żyliński

Tom przynosi szkice poświęcone dziejom i kulturze Prus w kontekście pytań o niemiecką tożsamość, kulturę polityczną oraz długotrwałe dochodzenie Niemców do wartości i ideowych podstaw współczesnej Europy. Autor przedstawia przede wszystkim intelektualny wymiar fenomenów kulturowych oraz politycznych, takich jak cnoty pruskie, inscenizacje świąt narodowych, kwestie auto- i heterostereotypu Niemców, przywołuje odniesienia literackie oraz śledzi ... więcej

Miasta warmińskie w latach 1466-1772, Jerzy Kiełbik

Wstęp I. Powstanie i rozwój sieci miejskiej - Lokacja miast warmińskich - Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej II. Struktura społeczna i liczebność mieszkańców miast - Prawny aspekt uzyskiwania obywatelstwa miejskiego - Struktura społeczna mieszczan - Liczebność III. Samorząd miejski - Władze miasta - Administrowanie miastem - Ustawodawstwo miejskie - Sądownictwo IV. Gospodarka miejska - Organizacja i charakterystyka wymiany handlowej miast - Rzemiosło i organizacja ... więcej

Dar Sarąga, Roman Wachowiec

Książka ta wyrastała na podłożu, ciekawej przeszłości wioseczki na pograniczu Warmii i Mazur, nad rzeką Pasłęką dzieląca Warmię i Mazury oraz Europę Wschodnią od Zachodniej. Od czasów litewsko-pruskich po ostatni rok. Pisze, jak wśród miejscowych i tych "co z Polski tu przyjechali", stawał się tutejszy. Wykraczał coraz dalej, poza pola Ameryki, Niemiec, Danii, Kaliningradu i poznał "europejski bałagan". Od czasów Grunwaldu, najazdu ... więcej

Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548, Małłek Janusz

Część pierwsza. Zbliżenie polityczne i gospodarcze między Prusami Książęcymi a Prusami Królewskimi i Koroną w latach 1525–1548 Rozdział I. Nowa polityka księcia Albrechta wobec Prus Królewskich i Korony w latach 1525–1526 1. Przełomowe znaczenie traktatu krakowskiego z 1525 roku dla stosunków politycznych i gospodarczych Prus Książęcych z Prusami Królewskimi i całą Polską 2. Udział przedstawicieli Prus Królewskich ... więcej

Warmiak z Podhala, Jan Chłosta

"Żył w kilku różnych epokach historycznych. Przyszedł na świat, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, w 1918 roku był świadkiem odzyskania przez Polskę niepodległości i tworzenia polskiej administracji, sam brał udział w budowie polskiego szkolnictwa, następnie dał się wciągnąć do pracy na terenach, które wtedy nie weszły w skład Rzeczypospolitej. Od 1933 roku nauczał w Polskim Gimnazjum w Bytomiu, potem przyszło mu organizować ... więcej

Warmia i Mazury

Warmiak z Podhala, Jan Chłosta

"Żył w kilku różnych epokach historycznych. Przyszedł na świat, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, w 1918 roku był świadkiem odzyskania przez Polskę niepodległości i tworzenia polskiej administracji, sam brał udział w budowie polskiego szkolnictwa, następnie dał się wciągnąć do pracy na terenach, które wtedy nie weszły w skład Rzeczypospolitej. Od 1933 roku nauczał w Polskim Gimnazjum w Bytomiu, potem przyszło mu organizować ... więcej

Warmia i Mazury w fotografii lotniczej wer. niem., Andrzej Stachurski
Kronika Lidzbarska, Marcin Oesterreich, Tomasz Treter, Maciej Treter

W XVI wieku kronikarze Krzysztof Falk i Kasper Hennenberger wymieniaj Kronikę Lidzbarską, która potem znikła bez śladu. Musielibyśymy uznać ją za przepadłą, gdyby nie nadzieja odnalezienia jej pod inna nazwą. Świadectwo Falka ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ był to nie tylko nauczyciel w Elblągu i Królewcu, lecz także urzędnik na Warmii, a mianowicie "mierniczy mianowany" i jako taki - przez Biskupa Marcina Kromera w 1571 roku zaprzysiężony. ... więcej

Prowincja pełna gwiazd, Katarzyna Enerlich

"Prowincja pełna gwiazd" to refleksyjna opowieść o prowincjonalnej codzienności, której wielkie i małe historie rozgrywają się wśród mazurskich krajobrazów. Zaskakująca historia kobiety, która odbywa swoistą podróż w czasie, podróż do nieznanych korzeni. Odkrywa przeszłość, której nie znała i tajemnice, które niekoniecznie chciała poznać. Czytelnicy spotkali się z bohaterami powieści w książce ... więcej

Warmia i Mazury. Miasta i miasteczka, Andrzej Stachurski

Album fotograficzny po miejscowościach Warmii i Mazur

Mazury Pruskie, Stefania Sempołowska

Miniatury mazurskie nr 9 "...z połączenia zainteresowań narodowych i turystycznych powstał pomysł wyczieczki, którą Sempołowska odbyła po Mazurach w 1913 roku. Po powrocie z niej opublikowała swoje wrażenia na łamach czasopisma "Ziemia" Potem przed plebiscytem 1920 roku, w ramach zapoznawania społeczeństwa polskiego ziemią mazurską, Towarzystwo Kresów Pomorskich opublikowało tę pracę ponownie, tym razem w formie broszury, znacznie rozszerzonej, głównie ... więcej

Ucieczki i powroty, Bernadetta Darska

Bohaterami książki "Ucieczki i powroty" są prozaicy, których łączą dwie podstawowe cechy: ich nazwiska na trwałe wpisały się w mapę współczesnej Polski literackiej oraz mieszkają lub do niedawna mieszkali w Olsztynie. Znajdziemy tu teksty poświęcone Mariuszowi Sieniewiczowi, Tomaszowi Białkowskiemu, Ewie Schilling, Mariuszowi Sieniewiczowi, Piotrowi Siweckiemu, Filipowi Onichmowskiemu, Tamarze Bołdak-Janowskiej, Włodzimierzowi Kowalewskiemu i Pawłowi Jaszczukowi. ... więcej

Wielkie Jeziora Mazurskie. Południe. Przewodniki wędkarskie 5, Jerzy Waluga, Henryk Chmielewski red.

Zeszyt obejmuje, poza nielicznymi wyjątkami, plany i opisy zbiorników południowej części Krainy Wielkich Jezior. Nie wszystkie zbiorniki były objęte pomiarami głębokości, stąd pewna liczba, zwłaszcza mniejszych zbiorników nie ma planów batymetrycznych. W takich przypadkach zamieszczono jedynie krótki opis jeziora uzupełniony fragmentarycznymi danymi liczbowymi. Jeziora: Śniardwy, Bełdany, Nidzkie, Roś, Jagodne, Mikołajskie, Tałty-Ryńskie ... więcej

Mazury od środka , Wojciech Marek Darski

Przewodnik. Historia Mazur, liczne ciekawostki i anegdoty, lista lektur godnych polecenia. 123 miejsca, które warto odwiedzić, kilkaset wariantów tras zwiedzania, 334 fotografie Wydanie IV

Kamienna kładka, Zbigniew Chojnowski

Wiersze wybrane z lat 1980-2011 Zbigniew Chojnowski urodził się w 1962 roku w Orzyszu. Jest profesorem Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 
 
 
 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Literacka i Rolnicza akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier