Zaawansowane
Szukaj także w:
 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
 

Papua Indonezja

Księgarnia Literacka i Rolnicza

Indianie z Papui

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Zasobowe uwarunkowania strategii konkurencji przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego przed akcesją i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Krystyna Romaniuk

Spis treści: Wstęp I. Strategia przedsiębiorstwa II. Konkurencyjność przedsiębiorstwa III. Elementy strukturalne konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych IV. Czynniki determinujące skuteczność działań konkurencyjnych oraz proponowane kierunki rozwoju przedsiębiorstw mleczarskich Zakończenie Bibliografia

Polska północna w systemie obronnym kraju w latach 1918-1926, Wiesław B. Łach

"Opracowanie jest pełnym rozwiązaniem zaniedbanego do tej pory obszaru badań dziejów wojskowości Drugiej Rzeczypospolitej/.../, ma tę wartość, że całościowo podejmuje niemal wszystkie wątki wchodzące w zakres systemu obronnego analizowanego obszaru/.../Jest dobrze udokumentowane źródłowo, także z wykorzystaniem źródeł obcojęzycznych."

Gramatyczna wariatywność w słowiańskich językach: morfologiczny aspekt wer. ros., Helena Pociechina
W dialogu z Korczakiem, Marzenna Nowicka red.

Dzieło Janusza Korczaka, mało obecne w polskiej refleksji pedagogicznej ostatnich dziesięcioleci, zostało ostatnio przypomniane dzięki ustanowieniu przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka./.../ Niniejszym zbiorem chcielibyśmy również wpisać się w nurt teoretycznego namysłu nad twórczością Starego Doktora. Dlaczego dialog? Wobec tak wielkiej spuścizny tego wspaniałego pedagoga o międzynarodowej sławie, z pewnością trzeba prowadzić ... więcej

PRUSY

Krzyżackie zamki komturskie w Prusach,

Badania naukowe nad fenomenem krzyżackiego budownictwa zamkowego w państwie zakonnym w Prusach w XIII-XV wieku są prowadzone już od prawie 200 lat. Jednak do czasu drugiej wojny światowej zdominowali je pasjonaci, a nie wykształceni fachowcy, w rezultacie czego dokonywane ustalenia lub formułowane wnioski były często efektem niczym nieudokumentowanych hipotez. Po drugiej wojnie światowej stosunkowo nieliczne nowatorskie odkrycia, będące w większości efektem badań archeologów ... więcej

Mazurskie cmentarze, Tekla Żurkowska

Jednym z wyróżników krainy tysiąca jezior są mazurskie cmentarze. Zakładane na skraju wsi, wśród pól albo na leśnych polanach wyróżniały się atrakcyjnym położeniem i kompozycją. W przeciwieństwie do katolickiej Warmii, na ewangelickich Mazurach cmentarze towarzyszyły każdej wsi czy nawet pojedynczym siedliskom. Jest to zapis dokumantacyjny - fotografie cmentarzy, krzyży, spisy inskrypcji i nazwisk zmarłych

Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 1911-2011, Jan Chłosta, Marek Książek

"Patrząc wstecz z obecnej, współczesnej perspektywy, możemy stwierdzić, że nie byłoby dzisiejszego Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie, gdyby nie jego historia sięgająca 1911 roku, a przede wszystkim mądrość, rozsądek i determinacja kierownictwa oraz pracowników tej placówki. Szczególnie odnosi się to do okresu międzywojennego XX wieku, w którym Bank Ludowy w Olsztynie stanowił dla Warmiaków ekonomiczną opokę przetrwania ... więcej

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 8. Tereny wcielone do Rzeszy: Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny Śląsk, Magdalena Siek

W tomie 8 Archiwum Ringelbluma Czytelnik znajdzie relacje dokumentujące życie Żydów na terenach wcielonych do Rzeszy: w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencji ciechanowskiej i na Górnym Śląsku. Zawarto w nim przede wszystkim relacje uchodźców, zmuszonych do opuszczenia swoich domów w pierwszych tygodniach wojny, oraz osób objętych akcją koncentracji Żydów w większych ośrodkach na terenach należących do Rzeszy i przesiedlania ich z tych ... więcej

Grunwald.

Zamieszczone w tej książce teksty są referatami, przygotowanymi na konferencję naukową, poświęconą Feliksowi Nowowiejskiemu. Autorzy reprezentują ośrodki naukowe Bydgoszczy, Krakowa, Lublina, Poznania i samego Olsztyna. Motywem przewodnim konferencji jest idea Grunwaldu, widziana przez pryzmat trwania Polaków w dzielnicy pruskiej, w tak szczególny sposób eksponowania w "Rocie" i całej twórczości rodowitego Warmiaka Feliksa Nowowiejskiego.

Olsztyn. Stolica Warmii i Mazur, Stanisław Achremczyk

I. Pradzieje II. Narodziny miasta III. W dobie wojen polsko-krzyżackich, IV. Stulecie prosperity i pokoju V. Konfederaci, Szwedzi, pożary i zarazy VI. Pod pruskimi rządami VII. Od małego miasteczka do stolicy rejencji VIII. Polacy, Niemcy, Żydzi IX. Dwie wojny światowe i dwadzieścia lat pokoju X. Polski Olsztyn XI. Olsztyn samorządowy i uniwersytecki

Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce, Tadeusz Garczyński

"To bardzo cenny wkład w rozwój badań nad spoleczeństwem Prus Królewskich, Wielkopolski, ziemi kujawskiej i łęczyckiej w dobie późnego średniowiecza i okresu staropolskiego. Mobilność obu linii Dorpowskich sprawiła, że ich przedstawiciele występują praktycznie w całej północnej Rzeczypospolitej - w ziemi chełmińskiej, człuchowskiej, na terenie Wielkopolski, w związku z czym niezbędne były szeroko zakrojone poszukiwania archiwalne ... więcej

Łyna - Wadąg. Szlak wodny/ Ein Wasserweg, Wojciech Kujawski

Siódmy tom unikalnej serii zapoczątkowanej albumem "Krutynia", łączący w nowatorski sposób reprodukcje mało znanych, w niewielkim stopniu dotąd wykorzystywanych, dawnych kart pocztowych zawierających przedstawienia topograficzne południowej Warmii z opisującymi je tekstami z epoki. Ponad 280 wykonanych na wysokim poziomie edytorskim reprodukcji starych widokówek. z Warmii opatrzonych komentarzem autora i cytatami głównie z przedwojennej literatury.

Terra Nulla, Wojciech Altmajer

Od niepamiętnych czasów człowiek poruszał się pomiędzy kulturą i naturą, próbując odnaleźć równowagę i uporządkować swoje relacje ze społeczeństwem i przyrodą. Nie musimy nawet daleko szukać, czasami wystarczy spojrzeć na ślady pozostawione przez byłych mieszkańców naszego regionu. Takim tropem podążył Wojciech Altmajer zafascynowany kulturą dawnych Prusów. Informacje z opracowań poświęconych ... więcej

Droga do Uniwersytetu, Stanisław Achremczyk

Spis treści: Zaczęło się w średniowieczu - Europejskie początki, - Idea uniwersytecka na ziemiach pruskich, - Ośrodek braniewski, czyli krok od uniwersytetu, Początki i rozwój akademickiego Olsztyna - Uniwersytet w Królewcu w końcu XIX wieku, Polskie plany uniwersyteckie w II Rzeczypospolitej, w kołach rządy emigracyjnego i u progu powstania PRL, - Zalążki działalności naukowej i akademickiej w Olsztynie po 1945 roku, - Początki i rozwój kortowskiej ... więcej

Warmia i Mazury

Olsztyn ein Ort der Freude, Ryszrad Czerwiński

Album fotograficzny o Olsztynie

Kronika Lidzbarska, Marcin Oesterreich, Tomasz Treter, Maciej Treter

W XVI wieku kronikarze Krzysztof Falk i Kasper Hennenberger wymieniaj Kronikę Lidzbarską, która potem znikła bez śladu. Musielibyśymy uznać ją za przepadłą, gdyby nie nadzieja odnalezienia jej pod inna nazwą. Świadectwo Falka ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ był to nie tylko nauczyciel w Elblągu i Królewcu, lecz także urzędnik na Warmii, a mianowicie "mierniczy mianowany" i jako taki - przez Biskupa Marcina Kromera w 1571 roku zaprzysiężony. ... więcej

Biskup warmiński Józef Ambroży Geritz (1783-1867), Paweł Romański

Nie sposób analizować dziejów pomijając wpływ, jaki na bieg wydarzeń wywarły konkretne historyczne postacie. Dzieje społeczności ludzkich, takich jak państwa czy różne organizacje, mocno związane są z osobami ich liderów, władców, zarządców. W przypadku Kościoła katolickiego czołową rolę kreatorów życia kościelnego na poziomie partykularnym pełnią jego biskupi. Ich decyzje mają zasadniczy wpływ ... więcej

Tak się złożyło, że pięć odcinków stawkowego serialu realizowano w 1967 roku w Olsztynie i jego najbliższych okolicach. Miałem wtedy 17 lat i towarzyszyłem ekipie filmowej jako ciekawski obserwator z radziecki aparatem fotograficznym marki Fed w ręku. Po latach, w 2003 roku, już jako dziennikarz, filmowiec, redaktor i wydawca, zaincjowałem umieszczenie na Starym Mieście, w miejscu próby zlikwidowania Hansa Klosa, tablicy "Zaułek Stawki większej niż życie". ... więcej

Kuchnia Polska. Warmia i Mazury, Praca zbiorowa

Oddajemy w Państwa ręce książkę z przepisami kulinarnymi charakterystycznymi dla regionu Warmii i Mazur. Korzystając z tych przepisów będziecie Państwo mogli poznać i posmakować potraw, które przygotowywało wiele pokoleń Polaków z tego regionu. Stanowią one część jego historii i kultury. Poznacie Państwo przepisy na warmińskie i mazurskie przystawki, zupy, dania główne, dodatki oraz pyszne ciasta i desery. Zachęcamy Państwa ... więcej

Grunwald 1410,

Wśród zachowanych do naszych czasów dokumentów opisujących bitwę pod Grunwaldem, szczególne miejsce zajmują "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego + wielkie dzieło Jana Długosza, kanonika krakowskiego, powstałe w latach 60. XV wieku. Edytorska forma wydania, w której słowa dziejopisarza przedstawiono w dziesięciu językach reprezentujących narodowości wojsk biorących udział w bitwie - łacińskim, polskim, litewskim, ... więcej

Pojezierze Ełckie. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach, Wojciech Kujawski

Kolejny tom z serii "Ilustrowane przewodniki po dawnych Mazurach", utrwalający świat dawnych Prus Wschodnich. Wydanie polsko-niemieckie.

Nawrócenie wiedźmy, Joanna Żamejć

W puszczańskich ostępach krainy pruskich Warmów, w zakolu rzeki Alny, wzniesiono miasto Allenstein, dziś zwane Olsztynem. Budowę u stóp warownego zamku kapituła warmińska powierzyła Johannesowi von Leissen /Janowi z Łajs/. Miasto wznoszono wśród lasów, które skrywały ocalałe jeszcze osady plemion Prusów. Ich los był jednak przesądzony - krzepły bowiem społeczności przybyszy, a wyprawy rycerzy krzyżackich łamały opór ... więcej

Warmia i Mazury w fotografii lotniczej wer. niem, Andrzej Stachurski

Album fotograficzny przedstawiający uroki Warmii i Mazur. Wersja niemiecka

Mazurzy w Prusach Wschodnich, Emilia Sukertowa

Praca Emilii Sukertowej nie jest dziełem naukowym. Autorka postawiła sobie za zadanie w przystępny sposób przybliżyć polskiemu czytelnikowi skomplikowane dzieje Mazurów, ich kulturę i życie codzienne. Trzeba zauważyć, że polska literatura na ten temat w tych czasach właściwie nie istniała. Praca Sukiertowej mogła dawać nadzieję na zwiększenie zainteresowania tą problematyką. Wobec przegranego w Prusach Wschodnich plebiscytu w 1`\920 roku i włączenia ... więcej

 
 
 
 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Literacka i Rolnicza akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier