Zaawansowane
Szukaj także w:
 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
 

Przelew konto bankowe

W przypadku trudności z zapłatą drogą elektroniczną przyjmujemy zapłatę zwykłym przelewem  Idea Bank

64 1950 0001 2006 0020 8902 0002

 
 

Papua Indonezja

Księgarnia Literacka i Rolnicza

Indianie z Papui

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Innowacyjność przyemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne, Barbara Grzybowska

Wstęp 1. Metodyczne podstawy badań własnych 2. Teoretyczne aspekty procesów innowacyjnych - Innowacje w teorii ekonomi i rozwoju myśli ekonomicznej, - Innowacje i innowacyjność - kwestie interpretacyjne, - Poziom analizy proc esów innowacyjnych, - Terytorialny kontekst procesów innowacyjnych, 3. Przemysł spożywczy w ujęciu regionalnym - Przemysł spożywczy - cechy strukturalne i płaszczyzny aktywności, - Regionalna koncentracja przemysłu spożywczego w Polsce ... więcej

Morfologia, systematyka i kartografia gleb, Andrzej Łachacz red.

Zeszyt edukacyjny jest kontynuacją publikacji pt. "Właściwości gleb". Przeznaczony głównie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Może być także wykorzystany, w całości lub częściowo, przez studentów innych wydziałów realizujących program z zakresu gleboznawstwa.

Wokół

Książka Beaty Tarnowskiej ukazuje specyfikę twórczych dokonań poetów grupy "Kontynenty", swoistość ich dzieła i doświadczenia poetyckiego. Pojawiają się tu kluczowe tematy i problemy. m.in. Fascynacje filozoficzne ujawniające się w poezji i eseistyce, rozpoznanie elementów składowych wyobraźni poetyckiej i poszukiwanie jej źródeł, rzutowanie biografii na dokonania artystyczne. Część drugą książki stanowią, prowadzone ... więcej

Pomiedzy teorią a praktyką, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krauze, Sławomir Przybyliński red.

Zakres tematyczny zebranych opracowań jest dość rozległy, od prezentacji problemów teoretycznych do konkretnych rozwiązań praktycznych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób nie w pełni sprawnych.

PRUSY

Niegocin. Szlak wodny/Ein Wasserweg wer. pol-niem., Wojciech Kujawski

"Za temat przewodni "Niegocina" można uznać kolonizację tej części Mazur przez Zakon Krzyżacki i jego długofalowe efekty. Warto bowiem pamiętać, że dziedzictwo Zakonu na t7ych ziemiach to nie tylko gotyckie zamki i kościoły. To takze niezmieniona od kilu stuleci sieć miast i wsi, to - stworzony w oparciu o wizję wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode - wodny szlak Wielkich Jezior, oraz związany z jego budową rozwój żeglugi pasażerskiej i turystyki masowej."

Warmińskie kapliczki, Stanisław Kuprjaniuk, Iwona Liżewska

Swoisty fenomen w krajobrazie kulturowym Polski stanowi Warmia i jej kapliczki. Jest to z pewnością tożsamościowy wyróżnik tej niewielkiej katolickiej krainy otoczonej przez stulecia przez ziemie protestanckie Prus. Na tym obszarze w wyniku kwerendy terenowej odnotowano blisko 1340 kapliczek. Spotkać je można wszędzie: przy drogach, rozstajach, domach we wsi i na koloniach, w lesie i w polu.

Miasta warmińskie w latach 1466-1772, Jerzy Kiełbik

Wstęp I. Powstanie i rozwój sieci miejskiej - Lokacja miast warmińskich - Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej II. Struktura społeczna i liczebność mieszkańców miast - Prawny aspekt uzyskiwania obywatelstwa miejskiego - Struktura społeczna mieszczan - Liczebność III. Samorząd miejski - Władze miasta - Administrowanie miastem - Ustawodawstwo miejskie - Sądownictwo IV. Gospodarka miejska - Organizacja i charakterystyka wymiany handlowej miast - Rzemiosło i organizacja ... więcej

Bohaterowie Grunwaldu, Jerzy Sikorski

Książka dr. Jerzego Sikorskiego jest chyba pierwszą w Polsce próbą wspólnej prezentacji biografii uczestników Wielkiej Wojny i bitwy pod Grunwaldem, którzy odegrali znaczącą rolę w działaniach militarnych i dyplomatycznych obu walczących stron. Jednocześnie jest to obraz czasów panowania Władysława Jegiełły. W t6ekście możemy znaleźć wiele wątków, które dotyczą związku losów prezentowanych postaci ... więcej

Warmińskie kapliczki. Ermlandische Kapellen, Mirosław

Kapliczki na Warmii były symbolem wiary i pobożności, były wyrazem podziękowania świętym za szczęśliwe wyzdrowienie, uniknięcie powodzi lub pozaru. Stawiano je również z chęci "pokazania" się przed sąsiadami - stąd też duża ich liczba stoi w pobliżu zabudowań, przy domach czy nawet w ogrodach chłopskich gospodarstw. Przydrożne kapliczki rzucały się w oczy każdemu podróżnemu, jadącemu przed laty z Berlina przez Warmię ... więcej

Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku, Janusz Małłek

Książka traktuje o dziejach Prus, które w wyniku wojny trzynastoletniej (1454-1466) między zakonem krzyżackim a Polską, na mocy traktatu pokojowego zawartego w Toruniu (1466) podzielono na dwie części. Pomorze Gdańskie, odtąd nazywane Prusami Królewskimi lub Prusami Polskimi, wraz z Warmią przypadło Polsce, natomiast pozostałe ziemie pruskie (tzw. Prusy Krzyżackie) pozostały pod panowaniem Zakonu. Kolejna wojna Polski z zakonem krzyżackim (1519-1521) zakończyła ... więcej

Zbiory Biblioteki Pruskiej w Polsce, Żółtowski Michał Jerzy

Książka stanowi wielopłaszczyznowe studium przypadku zbiorów Biblioteki Pruskiej w Polsce. Autor szczegółowo przedstawia fakty dotyczące historii zbiorów berlińskich. Przypadek tzw. Berlinki jest osadzony w szerokim kontekście problematyki restytucji dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich. Autor analizuje to zagadnienie z punktu widzenia prawa międzynarodowego, a także podejmuje próbę znalezienia rozwiązania pewnych trudnych przypadków na gruncie teorii ... więcej

Tajemnice Warmii i Mazur oraz poligonu Stablack, Tomasz Sowiński

"Zapraszam na kolejną wyprawę po Warmii i Mazurach, tropami nieznanych wydarzeń i tajemniczych pozostałości. Także do zagłębienia się w sekrety dawnego poligonu Stablack, który skrywa dziwne budowle, górę z tunelami i zapewne wiele skrzyń z dziełami sztuki. Uchylmy zatem rąbka tajemnic i spróbujmy wspólnie rozwiązać zagadki przeszłości".

Dar Sarąga, Roman Wachowiec

Książka ta wyrastała na podłożu, ciekawej przeszłości wioseczki na pograniczu Warmii i Mazur, nad rzeką Pasłęką dzieląca Warmię i Mazury oraz Europę Wschodnią od Zachodniej. Od czasów litewsko-pruskich po ostatni rok. Pisze, jak wśród miejscowych i tych "co z Polski tu przyjechali", stawał się tutejszy. Wykraczał coraz dalej, poza pola Ameryki, Niemiec, Danii, Kaliningradu i poznał "europejski bałagan". Od czasów Grunwaldu, najazdu ... więcej

Legenda warmińskiego lasu, Marek Książek

Dzieje Nadleśnictwa Kudypy, jednego z 33 podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Jest to nadleśnictwo najstarsze w warmińsko-mazurskim regionie - liczące 240 lat.

Warmia i Mazury

Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu, Dariusz Adam Sikorski

Spis treści: Wykaz załączonych map Wykaz skrótów Wstęp I. Kraj i ludzie - Struktura terytorialna - Struktura społeczna II. Instytucje władzy - Wiec - Ród - Rodzina - Naczelnicy - Kapłani III. Okres krzyżacki Zakończenie Bibliografia Mapy

Tajemnice zamku nad Łyną, Agata Grzegorczyk-Wosiek

"Zamek nasz przetrwał lat ponad sześćset Potopy szwedzkie, burze dziejowe Pożar co zniszczył kopułę wieży Obie okropne wojny światowe Przetrwał i stoi, jak stał nad Łyną Kiedyś jak rycerz zbrojny po zęby Teraz staruszek ciut przemęczony Wśród drzew szumiących dawne legendy."

Dobre Miasto, Zygmunt Suchenek

Przewodnik "Dobre Miasto" wiedzie czytelników po historii i czasach współczesnych niedużego urokliwego miasta położonego w samym sercu Warmii, zaledwie 25 km od Olsztyna. Jego autorem jest wielki miłośnik Dobrego Miasta, prezes miejscowego oddziału SSK "Pojezierze", nauczyciel z zawodu, Zygmunt Suchenek. Autor prowadzi nas po Dobrym Mieście czterema trasami spacerowymi i omawia szczegółowo jego zabytki. Przewodnik prezentuje takze warte odwiedzenia okolice Dobrego Miasta, m.in . Smolajny, Orzechowo ... więcej

Warmia i Mazury mapa turystyczna 1:250 000 laminowana,

Mapa turystyczna Warmii i Mazur w skali 1:250 000 zawiera takie informacje jak: zamki / forty miejscowości wypoczynkowe muzea / zabytki ośrodki sportów wodnych oraz wiele innych atrakcji.

Moje życie, moje czasy, Ernst Wiechert

Autobiografia Ernsta Wiecherta urodzonego w Prusach Wschodnich jednego z najbardziej znanych i najpoczytniejszych pisarzy pierwszej połowy XX wieku.

Bohaterowie Grunwaldu, Jerzy Sikorski

Książka dr. Jerzego Sikorskiego jest chyba pierwszą w Polsce próbą wspólnej prezentacji biografii uczestników Wielkiej Wojny i bitwy pod Grunwaldem, którzy odegrali znaczącą rolę w działaniach militarnych i dyplomatycznych obu walczących stron. Jednocześnie jest to obraz czasów panowania Władysława Jegiełły. W t6ekście możemy znaleźć wiele wątków, które dotyczą związku losów prezentowanych postaci ... więcej

Legendy krzyżackie, Anna Koprowska-Głowacka

Książka zawiera około 90 legend związanych z państwem Zakonu Szpitala Najświętszej Maryji Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie założonym nad Bałtykiem w XIII wiieku oraz jego gospodarzami - otaczanych nimbem tajemnicy rycerzy w białych płaszczach z czarnym krzyżem.

Warmia i Mazury Mapa atrakcji turystycznych,

Jest to mapa samochodowo-krajoznawcza, jednostronna w skali 1:225 000. Przedstawia obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Zasięg mapy wyznaczają: granica polsko-rosyjska na północy, Elbląg na zachodzie, Ostrołęka na południu i Grajewo na wschodzie. Warmia i Mazury to region o niezwykłej różnorodności przyrodniczej, unikalnym ukształtowaniu terenu i dużym nagromadzeniem zabytków historycznych. Obszar ten zwany jest „zielonymi płucami” Polski oraz ... więcej

Łyna - Guber. Szlak wodny/Ein Wasserweg, Wojciech Kujawski

Ilustrowany przewodnik po dawnej Warmii w wersji dwujęzycznej. W kolejnym tomie poznajemy Barcję - sąsiednią krainę okalającą Warmię od wschodu i od północy.

Mikołaja Kopernika rozmyślania nad monetą, Wojciech Krzysztof Szalkiewicz

"Jednak Olsztyn to nie astronomia. Tu zajmowały go bowiem sprawy administracyjno-ekonomiczne, związane z zarządzaniem dobrami kapituły warmińskiej. To jego działalność jako poborcy podatkowego stała się podstawą do pracy nad reformą walutową. Tutaj opracował pierwsze wersje traktatu o naprawie monety, w którego ostatecznej wersji znalazło się słynne "prawo Kopernika" o wypieraniu z obiegu rynkowego pieniądza lepszego przez gorszy - "spodlony""

 
 
 
 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Literacka i Rolnicza akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier