Zaawansowane
Szukaj także w:
 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
 

Przelew konto bankowe

W przypadku trudności z zapłatą drogą elektroniczną przyjmujemy zapłatę zwykłym przelewem  Idea Bank

64 1950 0001 2006 0020 8902 0002

 
 

Papua Indonezja

Księgarnia Literacka i Rolnicza

Indianie z Papui

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Beton Leksykon, Aleksander Usherov-Marshak, Marek J. Ciak, Natalia Ciak

Leksykon z zakresu budownictwa. W zamyśle autorów opracowanie może służyć studentom kierunku budownictwo i innych pokrewnych, a także osobom zajmującym się zawodowo problematyką technologii betonów i materiałów wiążących.

Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, Ryszard Źróbek, Sabina Źróbek, Alina Źróbek-Różańska, Anna Źróbek-Sokolnik, Piotr Dynowski

Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie 1. Zasady tworzenia zasobów nieruchomości publicznych w Polsce - rys historyczny, 2. Zasady identyfikacji i opisu nieruchomości na potrzeby gospodarki nieruchomościami, 3. Podstawy wyceny nieruchomości, 4. Zarys koncepcji gospodarowania zasobami nieruchomości publicznych, 5. Podstawy i założenia procesu gospodarowania nieruchomościami i ich zasobami, 6. Zasady gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, 7. Wprowadzenie do zarządzania ... więcej

Teraźniejszość polskiego autostopu, Szymon Żyliński

Zebrane w trakcie jakościowej oraz ilościowej analizy teksty na temat autostopu pojawiające się w polskiej prasie w latach 1989-2010 opracowano w układzie tematycznym. Dzięki zderzeniu i zestawieniu ich ze sobą wyłonił się współczesny obraz autostopu w polskiej prasie, natomiast figura autostopowicza została wpisana w grupę metafor dotyczących Baumanowskiej płynnej nowoczesności.

Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a ochrona praw jednostki, Przemysław Krzykowski red.

Wykaz skrótów Wprowadzenie I. Ewolucja i funkcje dekodyfikacji postępowania administracyjnego. II. Gwarancje procesowe jednostki w postępowaniu administracyjnym, w świetle prawa międzynarodowego i unijnego. III. Gwarancje procesowe jednostki w ogólnym postępowaniu administracyjnym w przepisach prawa krajowego. IV. Pozycja jednostki w administracyjnych postępowaniach pozakodeksowych regulujących problematykę zabezpieczenia społecznego. V. Pozycja jednostki w administracyjnych postępowaniach ... więcej

PRUSY

Opera selecta, t. IV: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.), Janusz Małłek

Spis treści: Część 1 Recepcja idei reformacyjnych w Polsce Część 2 Reformacja w Prusach Polskich Część 3 Reformacja W Prusach Książęcych Część 4 Protestantyzm w Polsce i Prusach w XV - XX w.

Witold i Krzyżacy Stosunki księcia litewskiego Witolda z zakonem krzyżackim w Prusach w czasie walk, Heinl Karl

Jedną z najwybitniejszych osobistości wśród książąt litewskich był bez wątpienia wielki książę Witold. W historii powszechnej stawia się go w jednym rzędzie z najznakomitszymi mężami stanu, jakich wydała Europa Wschodnia, postaciami tego formatu, co na przykład Piotr Wielki. Okres rządów Witolda (1401-1430) stanowi najświetniejszą epokę w dziejach Litwy. Jego znaczenie dla tego kraju polega na tym, że to dzięki niemu księstwo ... więcej

Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454, Adam Szweda

Książka dotyczy funkcjonowania dyplomacji polskiej w późnym średniowieczu, faktograficznie opiera się na stosunkach polsko-krzyżackich, stanowiących centralny problem polityki zagranicznej w badanym okresie. Na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej i literatury autor omawia kwestię ośrodków dyspozycyjnych dyplomacji (rolę króla, członków rady królewskiej, reprezentantów ogółu szlacheckiego społeczeństwa), różnorakie ... więcej

Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein, Bogumił Kuxniewski, Adam Suchowiecki

Książka zawiera omówienie kontekstów historycznych i przywołuje materiały źródłowe: zeznania i wspomnienia jeńców, także ich bliskich, oraz świadków wydarzeń z tamtych lat. Intencja autorów jest ocalenie od zapomnienia tragicznych losów jeńców z czasów drugiej wojny światowej, którzy swoim cierpieniem i często ofiarą życia przyczynili się do zwycięstwa dobra nad złem.

Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich, Piotr Birecki

Książka jest pierwszą publikacją na temat architektury i wyposażenia ponad 350 kościołów protestanckich wzniesionych na terenie dawnego zaboru pruskiego oraz roli mecenatu państwa w dziedzinie architektury na tym terenie. Jest to nie tylko szkic historii reformacji XIX wieku i teorii budownictwa ewangelickiego na tym obszarze, ale przede wszystkim dzieje wielu inwestycji kościelnych, w większości przypadków odtworzone po raz pierwszy. Autor rekonstruuje procesy inwestycyjne, identyfikuje ... więcej

Dwie części Prus, Małłek Janusz

Książka traktuje o dziejach Prus, które w wyniku wojny trzynastoletniej (1454-1466) między zakonem krzyżackim a Polską, na mocy traktatu pokojowego zawartego w Toruniu (1466) podzielono na dwie części. Pomorze Gdańskie, odtąd nazywane Prusami Królewskimi lub Prusami Polskimi, wraz z Warmią przypadło Polsce, natomiast pozostałe ziemie pruskie (tzw. Prusy Krzyżackie) pozostały pod panowaniem Zakonu. Kolejna wojna Polski z zakonem krzyżackim (1519-1521) zakończyła ... więcej

Tajemnice Warmii i Mazur oraz Północnych Prus / tytuł dostępny od końca kwietnia/, Tomasz Sowiński

Wstęp Pisząc o mało znanych zdarzeniach i niewyjaśnionych zagadkach z historii Warmii i Mazur sięgam, w większości wypadków, do czasów, gdy tereny te nosiły miano Prus Wschodnich. Wówczas Prusy rozciągały się od Bałtyku po granicę z Mazowszem oraz od Pomorza do Litwy i Polski (przejściowo zaboru Rosyjskiego). Dopiero w trakcie drugiej wojny światowej Stalin wymógł na przywódcach Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, że musi ... więcej

Parafie w średniowiecznych Prusach,

Kolejny, czwarty już tom z serii zatytułowanej „Ecclesia clerusque temporibus medii aevi” został poświęcony prezentacji wyników badań nad parafiami na obszarze władztwa zakonu niemieckiego w Prusach. Badania te zostały przeprowadzone w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Parafie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1243–1525” (DEC–2011/01/B/HS3/00828). Znalazło się w nim trzynaście artykułów poświęconych różnym ... więcej

A Brief History of Warmia and Mazury, Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński

The book presents a brief of two neighbouring regions of East Prussia inc orporated into Poland after 1945. Despite their geographical proxmity, these two regions, Warmia and Mazury, differ remarkably in terms of history, culture and religious practices. Both were once parts of the State of the Teutonic Order. In the years 1466-1772 Warmia became a province of Poland, and the inhabitants remained Catolic, while Mazury became part of the Protestant Duchy of Prussia. In 1772 both regions were runited under the Prussian State, which later became part of the ... więcej

Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 1911-2011, Jan Chłosta, Marek Książek

"Patrząc wstecz z obecnej, współczesnej perspektywy, możemy stwierdzić, że nie byłoby dzisiejszego Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie, gdyby nie jego historia sięgająca 1911 roku, a przede wszystkim mądrość, rozsądek i determinacja kierownictwa oraz pracowników tej placówki. Szczególnie odnosi się to do okresu międzywojennego XX wieku, w którym Bank Ludowy w Olsztynie stanowił dla Warmiaków ekonomiczną opokę przetrwania ... więcej

Warmia i Mazury

Mazury, Warmia i Suwalszczyzna,

Czy wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa? Mazury 1, Mazury 2, a może Wigry 3? Czy Pac jest warty pałaca? Jak długa jest Blizna? Malownicze ukształtowanie Mazur poprzecinanych morenowymi pagórkami i dolinami rzek, rozległe kompleksy leśne, a przede wszystkim setki jezior przesądzają o ogromnej popularności tego zakątka, wymarzonego miejsca dla uprawiających aktywny wypoczynek. Warmia stanowi raj dla miłośników potężnych gotyckich zamków, przygód ... więcej

PZPR na Warmii i Mazurach 1948-1990, Mariusz Tomasz Korejwo

"Praca skonstruowana jest klarownie, ale przede wszystkim jest dobrze napisana. Autor operuje swobodnym, dość bogatym językiem, miejscami nawet ze swadą./.../ Ponieważ nikt przed nim nie dokonał tak precyzyjnej sekcji struktury PZPR szczebla wojewódzkiego, wiele ustaleń szczegółowych zawartych w rozprawie wejdzie na dłużej lub na trwałe do obiegu naukowego."

Narracje pojałtańskiego Okcydentu, Joanna Szydłowska

W pracy przywołano teksty kanoniczne dla myślenia o literaturze Warmii i Mazur. Utwory, które już wielokrotnie analizowano , po raz kolejny zostaną poddane lekturze, by przeczytać je inaczej i znaleźć to, czego do tej pory nie dostrzeżono. Przyjęto, że polski Okcydent jest określonym tworem socjologicznym, politycznym, kulturowym i mentalnym. To projekt kultury i ideologii mający własny mit fundacyjny, określoną historię i epistemologię.

Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 1911-2011, Jan Chłosta, Marek Książek

"Patrząc wstecz z obecnej, współczesnej perspektywy, możemy stwierdzić, że nie byłoby dzisiejszego Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie, gdyby nie jego historia sięgająca 1911 roku, a przede wszystkim mądrość, rozsądek i determinacja kierownictwa oraz pracowników tej placówki. Szczególnie odnosi się to do okresu międzywojennego XX wieku, w którym Bank Ludowy w Olsztynie stanowił dla Warmiaków ekonomiczną opokę przetrwania ... więcej

Portret lasu, Andrzej Waszczuk

"W sercu Warmii rośnie las. Jego krajobraz został ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie, obecny umiarkowany klimat i działalność człowieka. Stare przewodniki po Warmii podają, że Lasy Wichrowskie, rozciągające się na północny wschód od Dobrego Miasta, należały do najpiękniejszych. W przekazach tych opisywana jest uroda rzek Łyny i Kirsny, które wyżłobiły charakterystyczne wąwozy przecinające las....Fotografując staram ... więcej

Kronika Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Bernhardt Jerzy

Starannie opracowany materiał w formie albumu

Bohaterowie Grunwaldu, Jerzy Sikorski

Książka dr. Jerzego Sikorskiego jest chyba pierwszą w Polsce próbą wspólnej prezentacji biografii uczestników Wielkiej Wojny i bitwy pod Grunwaldem, którzy odegrali znaczącą rolę w działaniach militarnych i dyplomatycznych obu walczących stron. Jednocześnie jest to obraz czasów panowania Władysława Jegiełły. W t6ekście możemy znaleźć wiele wątków, które dotyczą związku losów prezentowanych postaci ... więcej

Zakład biograficzny Olsztyn, Kazimierz Brakoniecki

Zawiera utwory prozatorskie i poetyckie, których głównym tematem jest opowieść o Olsztynie, mieście rodzinnym autora oraz o Warmii i Mazurach. Jest to rodzaj osobiście przeżytej oraz formalnie zróżnicowanej narracji, która - dzięki określonym ramom czasowym i topograficznym, pogłębionej wiwisekcji dramatycznych losów osobistych i rodzinnych, regionalnych i narodowych - oryginalnie wpisuje się w większą opowieść pokoleniową twórców ... więcej

A Brief History of Warmia and Mazury, Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński

The book presents a brief of two neighbouring regions of East Prussia inc orporated into Poland after 1945. Despite their geographical proxmity, these two regions, Warmia and Mazury, differ remarkably in terms of history, culture and religious practices. Both were once parts of the State of the Teutonic Order. In the years 1466-1772 Warmia became a province of Poland, and the inhabitants remained Catolic, while Mazury became part of the Protestant Duchy of Prussia. In 1772 both regions were runited under the Prussian State, which later became part of the ... więcej

Dobre Miasto na starych widokówkach, Zygmunt Suchanek opr., Dariusz Krzysztof Kalinowski wybór widokówek
 
 
 
 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Literacka i Rolnicza akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier