Zaawansowane
Szukaj także w:
 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
 

Przelew konto bankowe

W przypadku trudności z zapłatą drogą elektroniczną przyjmujemy zapłatę zwykłym przelewem  Idea Bank

64 1950 0001 2006 0020 8902 0002

 
 

Papua Indonezja

Księgarnia Literacka i Rolnicza

Indianie z Papui

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Trendy w biotechnologii środowiskowej, Irena Wojnowska-Baryła red.

Spis treści: Wprowadzenie 1. Biotechnologia w akwakulturze ryb słodkowodnych: inżynieria genomowa jako narzędzie ochrony gatunków 2. Zastosowanie macierzy DNA do detekcji skażenia środowiska wodnego wieopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi /WWA/ 3. Metody molekularne w badaniach struktury i funkcji zbiorowisk mikroorganizmów 4. Systemy z unieruchomioną biomasą stosowane w technologiach ochrony środowiska 5. Przemiany i usuwanie związków azotowych w systemach biologicznego ... więcej

Aksjologia dworu szlachecko-ziemiańskiego w prozie polskiej drugiej połowy XIX wieku, Magdalena Dziugieł-Łaguna
Prace literaturoznawcze I/2013 ,
Prace literaturoznawcze I/2013 Czasopismo/Periodyk
36,30 zł 32,30 zł

ISSN 2353-5164 W pierwszym numerze czasopisma naukowego Instytutu Filologii Polskiej prezentujemy rezultaty prac badawczych prowadzonych przez literaturoznawców Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie. Wśród artykułów dominują teksty polonistów, jednak do współpracy zarosiliśmy również literaturoznawców z innych instytutów. W tomie wyróżniliśmy artykuły nawiązujące do epok dawnych, wskazaliśmy teksty zajmujące się współczesnością ... więcej

Warmińskie łosiery. Studium lokalnego pielgrzymowania, Janusz Hochleitner

Właściwym obszarem rozważań w niniejszej pracy jest religijność mieszkańców najbardziej konserwatywnej części warmińskiego społeczeństwa do 1945 r., zamieszkującego jej część południową. Warmia południowa nazywana jest w literaturze przedmiotu także "polską Warmią" Poruszana w pracy problematyka koncentruje się na ukazaniu zespołu lokalnych praktyk, silnie wpisanych w bogactwo warmińskiej obrzędowości religijnej.

PRUSY

Zasmakuj w Warmii. Rzecz nie tylko o kuchni, Waldemar Mierzwa, Krzysztof Mazurek

"Zasmakuj w Warmii" to książka nie tylko o kuchni. To także opowieść o dziejach krainy, o jej dawnych i obecnych mieszkańcach. Ci ostatni - zbudowali tu domy, założyli rodziny, tu mają, jeśli w ogóle wierzą, świątynie. Tu żyją dniem codziennym i marzą o lepszym jutrze. Pytanie o to czy są Warmiakami nie spędza im snu z powiek. Młodsi chcieliby być Obywatelami Europy, o ile nie nawet całego świata. Starsi zaś przede wszystkim dożyć ... więcej

Grunwald 1410,

Wśród zachowanych do naszych czasów dokumentów opisujących bitwę pod Grunwaldem, szczególne miejsce zajmują "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego + wielkie dzieło Jana Długosza, kanonika krakowskiego, powstałe w latach 60. XV wieku. Edytorska forma wydania, w której słowa dziejopisarza przedstawiono w dziesięciu językach reprezentujących narodowości wojsk biorących udział w bitwie - łacińskim, polskim, litewskim, ... więcej

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku,

Problematyka związana z historią zakonu krzyżackiego i jego państwa w Prusach i Inflantach nadal budzi duże zainteresowanie w Polsce, o czym świadczą licznie pojawiające się na rynku księgarskim i szybko znikające z półek publikacje – zarówno tłumaczenia książek autorów zagranicznych na język polski, jak i prace polskich autorów, wśród których obok specjalistów można znaleźć także historyków ... więcej

Rządzący i rządzeni. Opozycja polityczna w prowincji pruskiej w latach 1848-1862, Magdalena Niedzielska

Wyobrażenia liberalne i zasady myśli wstecznej, konkurując z sobą, określiły od pierwszych lat XIX stulecia wyjątkowe cechy życia politycznego w prowincji pruskiej; ich początkom poświęciłam swą książkę „Was heißt liberal?” Opozycja polityczna w Prusach Wschodnich w pierwszej połowie XIX w. (do 1847 r.). Program i działalność (Toruń 1998), jej tematyczną i problemową kontynuacją jest obecnie prezentowane opracowanie. Kontynuacja ... więcej

Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939, Izabela Lewandowska, Jan Chłosta

Osiemdziesiąta rocznica utworzenia 10 kwietnia 1929 roku polskich szkół na południowej Warmii stworzyła okazję do przypomnienia ludzi, którzy je tworzyli i w nich nauczali, rodziców posyłających do tych szkół swoje dzieci, wreszcie samych uczniów. Z tym przeświadczeniem napisaliśmy to opracowanie. Zawiera ono dzieje wszystkich piętnastu szkół z lat 1929-1939, zdarzenia, które im towarzyszyły, prezentuje sylwetki nauczycieli. W części ... więcej

Oświata na Warmii i Mazurach, Joanna Maria Garbula, Mariola Gaber, Kinga Lisowska, Aldona Zakrzewska red.

Praca "Oświata na Warmii i Mazurach" stanowi odniesienie do czasów historycznych, mających wpływ na stan współczesnej oświaty. Jest to próba nowego spojrzenia na problematykę szkolnictwa od XIX do XXI wieku, z punktu widzenia opisu poszczególnych zagadnień, jak i czynników je determinujących. Obecność polskiego szkolnictwa na terenie dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego datuje się od zakończenia pierwszej wojny światowej.

Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548, Małłek Janusz

Część pierwsza. Zbliżenie polityczne i gospodarcze między Prusami Książęcymi a Prusami Królewskimi i Koroną w latach 1525–1548 Rozdział I. Nowa polityka księcia Albrechta wobec Prus Królewskich i Korony w latach 1525–1526 1. Przełomowe znaczenie traktatu krakowskiego z 1525 roku dla stosunków politycznych i gospodarczych Prus Książęcych z Prusami Królewskimi i całą Polską 2. Udział przedstawicieli Prus Królewskich ... więcej

Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach wer. niem., Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec

Książka łączy zalety albumu, publikacji popularnonaukowej i bedekera. Zawiera 475 fotografii, 21 malarskich rekonstrukcji gotyckich zamków w formie średniowiecznych malowideł oraz mapy, plany, rysunki i panoramy starych mistrzów, dzięki którym poznajemy pejzaż dawnych Prus. Ciekawie i szczegółowo opisuje 47 warowni krzyżackich, biskupich i kapitulnych wraz z dziejami powstających wokół miast.

Miasta warmińskie w latach 1466-1772, Jerzy Kiełbik

Wstęp I. Powstanie i rozwój sieci miejskiej - Lokacja miast warmińskich - Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej II. Struktura społeczna i liczebność mieszkańców miast - Prawny aspekt uzyskiwania obywatelstwa miejskiego - Struktura społeczna mieszczan - Liczebność III. Samorząd miejski - Władze miasta - Administrowanie miastem - Ustawodawstwo miejskie - Sądownictwo IV. Gospodarka miejska - Organizacja i charakterystyka wymiany handlowej miast - Rzemiosło i organizacja ... więcej

Codzienność zapamietana. Warmia i Mazury we wspomnieniach, Hans-Jurgen Karp, Robert Traba red.

"Świadectwa" rejestrują i odtwarzają indywidualne losy ludzi na tle przemian dziejowych. Ukazują nie tylko fakty, ale przede wszystkim historię przeżywaną. Prezentują unikatowe dokumenty, wspomnienia, archiwalia. Tom obejmuje wspomnienia Polaków, Niemców i Ukraińców dotyczące codzienności przeżywanej w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku na Warmii i Mazurach. Jego bohaterem są zindywidualizowane losy ludzkie oraz pamięć, która ... więcej

Warmia i Mazury

Zamki Pomorza, Warmii i Mazur, Zbigniew Szczepanek

Od wielu lat najważniejszą pasją Zbigniewa Szczepanka jest malarstwo, ściślej akwarela, w której osiągnął prawdziwe mistrzostwo i pozycję jednego z czołowych twórców polskich. Niezliczone podróże po całym kraju, połączone z odwiedzaniem kolejnych zabytkowych budowli, zaowocowały fascynującym zbiorem malowanych z natury "portretów zamków": w różnych porach roku i zmiennych ujęciach, czasem przybliżających nieuchwytny ... więcej

Olsztyn nie tylko magiczny, Stanisław Piechocki

"Niniejsza książka stanowi ciąg dalszy moich dotychczasowych książek o dziejach Olsztyna. Niektóre rozdziały wykraczają poza opłotki Olsztyna, dotyczą regionu Warmii i Mazur czy nawet szerzej, dawnych Prus Wschodnich. Oprócz tematów poważnych znalazło się tu miejsce również dla lżejszych, z kręgu zagadek, anegdot a nawet zdarzeń zabawnych. Sprzyja temu również różnorodność ilustracji, głównie reporterskich ... więcej

Dzieje Dywit, Jan Chłosta, Marek Książek

W skrócie dzieje dawne i współczesne pod olsztyńskich Dywit, bogato ilustrowane

Bitwa straszna Polaków z Krzyżakami, Jan Długosz

Treścią niniejszej publikacji są wybrane fragmenty monumentalnego dzieła Jana Długosza - Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Fragmenty owe dobrano w ten sposób, iż tworzą one jakby kalendarium wydarzeń związanych w bezpośredni sposób z bitwą pd Grunwaldem. Tekst jest przeplatany zdjęciami z inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem.

Sanktuaria Archidecezji Warmińskiej, Janina Bosko, Maciej Wojtkowski red.

Autorzy opracowali wyczerpująco poszczególne obiekty kultowe pod względem historycznym, zwracając uwagę na początki rodzącego się w nich kultu, jego rozwój i uzyskanie kościelnej aprobaty. Zdumiewa liczba i rodzaj sanktuariów na Warmii. Warmia cieszy się bowiem dwudziestoma czterema miejscami kultu, które w sposób udokumentowany maja prawo do tytułu: "sanktuarium". Książka ta z jednej strony jest dokumentacją, a z drugiej przewodnikiem dla wszystkich, którym ... więcej

Warmia i Mazury. Miasta i miasteczka, Andrzej Stachurski

Album fotograficzny po miejscowościach Warmii i Mazur

Człowiek z charakterem. Jan Kochanowicz, Tadeusz Matulewicz

Powstała książka o Janie Kochanowiczu - pedagogu i społeczniku, który całe swoje życie poświęcił olsztyńskiej oświacie oraz działalności społecznej na rzecz miasta i województwa. W Olsztynie przepracował bez mała pół wieku, w tym 30 lat jako dyrektor popularnej "Handlówki", to jest zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Sprawy miasta zawsze były mu bliskie, przez dwie kadencje był nawet radnym Olsztyna. W 1997 roku odszedł ... więcej

Kronika Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Bernhardt Jerzy

Starannie opracowany materiał w formie albumu

Warmia i Mazury w fotografii lotniczej wer. niem, Andrzej Stachurski

Album fotograficzny przedstawiający uroki Warmii i Mazur. Wersja niemiecka

Zamki Pomorza Warmii i Mazur, Szczepanek Zbigniew

Niniejsze, drugie wydanie albumu zostało poszerzone o zamki w Człuchowie, Działdowie, Gdańsku i Przezmarku, dzięki czemu nie pominięto już żadnego ważnego zamku Polski Północnej. Dla każdej z tych warowni udało się wykonać wiarygodną malarską rekonstrukcję. Dodatkowo wykonano także rekonstrukcje zamków w Ostródzie i Dybowie.

 
 
 
 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Literacka i Rolnicza akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier